Et godt arbejdsmiljø giver en bedre kundeoplevelse.

Grøn fra arbejdstilsynet

Hos HFS Rengøringspartner er der nedsat en arbejdsmiljøgruppe, bestående af to medarbejdere valgt på det seneste personalemøde i 2022. Derudover består gruppen af virksomhedens ejer som repræsentant for ledelsen.

Vi havde i efteråret 2021 besøg af arbejdstilsynet hvor vi fik tildelt en grøn smiley.