Bæredygtighed og Verdensmål

I 2021 har HFS Group valgt at fokusere på 3 Verdensmål, der tager afsæt i det sociale område, med fokus på at være en attraktiv arbejdsplads og en spændende og visionært forretning at samarbejde med.

Vi glæder os til 2021, hvor vi vil indarbejde en grøn strategi med focus på målbare tiltag omkring medarbejderudvikling, spild/affaldssortering og opgaveplanlægning. Det bliver meget vigtigt at vores kunder, leverandører og andre interesserede, kan følge med i vores bæredygtige udvikling og at de også ser styrken i at samarbejde med os og blive en vigtig del af fremtidens bæredygtige værdikæder sammen med HFS Group.

HFS Rengøringspartner

Vi arbejder med FN's Verdensmål

FN's verdensmål nr. 3

Sundhed og trivsel

Dette mål omhandler arbejdsmiljø, reduktion af ulykker, sundhedsskadelige stoffer, tunge løft, nedslidning og psykisk arbejdsmiljø. APV er en vigtig del af arbejdsmiljøarbejdet.

verdensmål nr. 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

HFS’s medarbejdere er overenskomstdækket med 3F og uddanner selv serviceassistenter. Ekstra fokus på ledelsesadfærd som understøtter og udvikler den enkelte medarbejder og sikrer en målrettet understøttet hjælp til ansættelse og vejledning af personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Vores målrettede arbejde med forbedring af arbejdsmiljø og indeklima, skal sikre sunde arbejdspladser og stabile arbejdsmiljøer for arbejdstagere og dermed er dermed med til sikre anstændige jobs.

FN verdensmål nr. 12

Ansvarligt forbrug og produkltion

HFS Group arbejder målrettet på at begrænse brugen af plast i arbejdet og man vælger såvidt det er muligt kun svanemærkede rengøringsmidler/produkter. HFS Group yder en stor indsats for overfor reduktion af madspild og er certificeret Refood.