HFS Green

Affaldshåndtering: 

HFS Green er vores grønne svar på en miljøvenlig affaldshåndtering af det affald som vores kunder helt automatisk vil få i løbet af en dag / uge på et helt almindeligt kontor. 

Vi har derfor udviklet et koncept, så Jeres medarbejdere i det daglige kan sorterer deres affald, og vores medarbejdere kan fjerne det sorteret affald på en miljøvenlig måde til bedst muligt genanvendelse.

Denne løsning giver mulighed for at den enkelte medarbejder nemt at sortere:

Papir (printet ark, aviser mv.)

Madaffald (rester af frugt, rugbrød mv.)

Restaffald ( papkrus fra kaffen, stanniol fra madpakken mv.) 

Også velegnet til WC

Samme affaldsspand kan også med fordel bruges på toiletter hvor der er et mindre forbrug, og hvor man i dag måske har 2 pedalspande stående på gulvet. En til brugt aftørringspapir og en som “madampose”. Dermed kan vi også spare miljøet for den pose som mange idag bruger til det brugte aftørringspapir.

Madaffald:

Man vil dermed kunne nøjes med at bruge en mindre pose til “madaffald” som så kan tømmes dagligt eller hvordan affaldet bliver tømt i dag. 

Restaffald:

Den øvrige spand til “Restaffald” kan vi så alt efter hvad restaffaldet typisk er, i den pågældende virksomhed vælge at sætte en pose i som bliver tømt efter behov. 

Papir:

Spanden til “Papir” kan vi helt udgå at sætte pose i da vi allerede i dag fylder det videre over i en sæk, og dermed kan vi spare miljøet for brug af en pose her.

Andet affald:

Vi kan selvfølgelig lave en løsning der passer til netop Jeres virksomhed. Har I meget af andre affaldstyper end nævnt her, så laver vi en skræddersyet affaldshåndtering efter Jeres affaldsmønster. 

Afhentning af det sorteret:

Har din virksomhed i dag ikke en afhentningsordning, som er delt ud på denne sorteringstype? Vi har indgået et samarbejde med Marius Pedersen A/S, som efter nærmere aftaler og priser kan afhente det sorteret affald.

Dette betyder at f.eks. madaffald  bliver hentet som madaffald og dermed ikke bare ryger i “småt brændbart” når jeres personale har brugt tid på at sorterer det.

Løsninger til alle områder:

Ud over affaldsløsninger til området omkring skriveborde, så har vi også løsninger til kantine- og fællesområder. En god, grøn og bæredygtig affaldshåndtering kan gøre gavn for både miljøet og “firmaets grønne profil” 

Skal vi skabe Jeres grønne profil?

Kontakt for at høre nærmere omkring Jeres muligheder og hvad der skal til for at “omstille” Jeres virksomhed til en mere grøn udgave. Udover den mere miljøvenlige sortering, fortsætter vi selvfølgelig med at bruge Svanemærket kemi og artikler i det omfang dette er muligt.

Læs i øvrigt om vores øvrige rengøringsydelser her