HFS ReFood

HFS ReFood

Med mange forskellige opgaver som nogle er daglige, andre ugentlige og nogle kun efter behov, er det vigtigt for os, at have 100% styr på opgaver og kunder. 

Kommer der en akut opgave eller en sygemelding er det vigtigt at vi hurtigt og nemt kan flytte rundt på opgaver og / eller tilkalde ekstra personale ind.

Det betyder at vi i 95% af de tilfælde hvor vi har en syg medarbejder, får dækket ind med afløsere uden at kunden bemærker det. De sidste 5% vil kunden måske opleve ændringer ift. normalen.

De bedste muligheder for sortering

Når vi starter en ny kunde op på vores ReFood koncept, gennemgår vi virksomhedens nuværende sorterings mønster.

Er det f.eks. et kontorområde, så opstiller vi “grønne skraldespande”, der hvor der er mest trafik, så det bliver så nemt som muligt for personalet at smide resterne fra madpakken eller appelsinen ud.   

Samtidigt opfordre vi til at vi som udgangspunkt fjerner posen fra den alm. skraldespand ved skrivebordet. Når vi udfører rengøring samler vi altid affaldet i sække – dvs. at vi tager i dag de fleste steder en spandepose og ligger op i stor sæk. Vores personale kan lige så nemt tage og vende bunden i vejret på spanden hen over sækken.

Et lille regnestykke

Er det et kontormiljø med f.eks. 20 skriveborde som får gjort rent dagligt. Her vil vi kunne spare miljøet for at bruge 4700 spandeposer pr. år

ReFood Certificering

Med mange forskellige opgaver som nogle er daglige, andre ugentlige og nogle kun efter behov, er det vigtigt for os, at have 100% styr på opgaver og kunder. 

Kommer der en akut opgave eller en sygemelding er det vigtigt at vi hurtigt og nemt kan flytte rundt på opgaver og / eller tilkalde ekstra personale ind.

Det betyder at vi i 95% af de tilfælde hvor vi har en syg medarbejder, får dækket ind med afløsere uden at kunden bemærker det. De sidste 5% vil kunden måske opleve ændringer ift. normalen.