Inger’s Rengøring i Sandved overtages af HFS Group i Næstved. Efter 21 år med selvstændig virksomhed har Inger Petersen valgt at afhænde sin virksomhed til HFS Group – både medarbejdere og kunder overtages pr. 1 april 2021.

Kære Kunder.

Nu er tiden kommet, hvor jeg pga. svigtende helbred, har besluttet at afhænde firmaet og gå på pension.

Jeg har valgt at overdrage min virksomhed til Peter Mortensen ejer af HFS Group hjemhørende i Næstved.

Efter flere forhandlinger med andre virksomheder i branchen er valget faldet på Peter Mortensen HFS Group. Det er her, jeg bedst har kunnet se jer som kunder og mit personale komme i gode hænder.

Jeg håber, at I vil tage godt imod ham og hans firma.
Samtidig vil jeg gerne takke jer alle, for de 21 år jeg har nået at have firmaet.
Nogen har været med i kort tid, andre i længere tid og firmaets første kunde hele vejen.

Tak for det.

Hver og en anbefaling I er kommet med, har jeg været glad for.
Det er jeres fortjeneste, at det har kunnet lade sig gøre, at jeg har kunnet have firmaet i så mange år.

Jeg ønsker jer alle et godt samarbejde med Peter Mortensen og hans firma.

Med venlig hilsen
Inger Petersen

Kære nye kunder

Allerførst skal lyde en stor tak til Inger for at vælge HFS som den som skal overtage efter hende. Det må være meget svært at skulle se sin virksomhed på nye hænder efter 20 år, men vi lover at passe rigtigt godt på både kunder og medarbejdere.

I HFS er købet sket ud fra flere faktorer, heriblandt det at kunne udvide vores primære geografiske område til at dække en endnu større del af Sjælland. Derudover har begge parter en identisk holdning til områder som kundepleje, personalepolitik, det grønne område mv. og dermed passer de to virksomheder rigtigt godt sammen.

Vi er ikke i tvivl om at Inger har drevet en god virksomhed med loyale kunder og gode medarbejdere, og dette bliver der ikke lavet om på.
Med i overtagelsen er alle kunder og medarbejdere og dermed er det fortsat de samme medarbejdere der kommer ud til kunderne – kunderne vil primært ligge mærke til overtagelsen på at medarbejderne fremover har en sort t-shirts på og at logoet på fakturaen er anderledes.

Vi ser frem til et godt samarbejde med vores nye kunder og glæder os til at Team HFS til stadighed vokser. Har I som kunde spørgsmål er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os.

I kan se mere om hvad vi ellers tilbyder og vores værdiholdninger på vores hjemmeside på HFSgroup.dk

Med Venlig Hilsen

Peter Mortensen