Nyhedsbrev

 

Kunne du tænke dig at følge lidt mere med i hvad vi går og laver i HFS Group? Det kan du hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev som kommer ca.  en gang om måneden alt efter hvornår vi lige syntes vi kan samle til et relevant nyhedsbrev.

Udfyld vores nyhedsmail formular med dine oplysninger og vælg “Tilmeld nyhedsbrev”

Vi behandler dine oplysninger efter loven, under dette kontaktfelt kan du læse mere eller du kan læse hele vores Persondatapolitik her

Tilmelding af nyhedsbrev

Afmelding af nyhedsbrev

Hvad er du mest interesseret i at høre om? (vælg gerne flere)

Køb af forbrugsvarer

Erhvervsrengøring

Privat rengøring

Håndværkerydelser

Jobs hos HFS

Billeder fra opgaver

Tips til rengøring

*HFS er i ifølge Persondataloven (GDPR) databehandler og ved tilmelding af Nyhedsbrev acceptere du også følgende:

Databehandlerens forpligtelser 
 Databehandlingen sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik samt dansk og europæisk lovgivning. Databehandler skal på dataansvarliges vegne og efter dataansvarliges instruks opbevare data, herunder logfiler, i op til 12 måneder, medmindre dataansvarlige instruerer databehandler til en længere opbevaringstid. Dataansvarlige har krav på at blive oplyst om Databehandlers persondatapoli-tik.

Databehandler har pligt til at iværksætte og opretholde organisatoriske, administrative og it-tekniske foranstaltninger, som forhindrer, at de behandlede data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovens krav.

Databehandler kan lade databehandlingen ske helt eller delvist fra virksomheden, hjemmearbejdspladser eller fra lokaler, som databehandleren ikke fast driver virksomhed fra.