Nyhedsbrev

Vil du have nyheder, tilbud og info om hvad vi går og laver hos HFS – Facility Service ??

Ca 1 gang om måneden sender vi et Nyhedsbrev ud. I dette kan du læse om hvad vi går og laver hos HFS, nyheder i sortimentet og tilbud. Udfyld også de øvrige interessefelter og vi vil på den måde målrette øvrige mails til dig, så du kun få hvad du har interesse i.

Vi behandler dine oplysninger efter loven, under dette kontaktfelt kan du læse mere eller du kan læse hele vores Persondatapolitik her

Tilmelding af nyhedsbrev

Afmelding af nyhedsbrev

Hvilken øvrige interesser har du? (vælg gerne flere)

Varer på HFS-webshop.dk

Erhvervsrengøring

Håndværkerydelser

Jobs hos HFS

Tips til rengøring

*HFS er i ifølge Persondataloven (GDPR) databehandler og ved tilmelding af Nyhedsbrev acceptere du også følgende:

Databehandlerens forpligtelser 
 Databehandlingen sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik samt dansk og europæisk lovgivning. Databehandler skal på dataansvarliges vegne og efter dataansvarliges instruks opbevare data, herunder logfiler, i op til 12 måneder, medmindre dataansvarlige instruerer databehandler til en længere opbevaringstid. Dataansvarlige har krav på at blive oplyst om Databehandlers persondatapoli-tik.

Databehandler har pligt til at iværksætte og opretholde organisatoriske, administrative og it-tekniske foranstaltninger, som forhindrer, at de behandlede data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovens krav.

Databehandler kan lade databehandlingen ske helt eller delvist fra virksomheden, hjemmearbejdspladser eller fra lokaler, som databehandleren ikke fast driver virksomhed fra.