Rengøring i private hjem

– Rengøring i dit private hjem

Vil du have udført din private rengøring af et professionelt firma, hvor arbejdet bliver udført af medarbejdere som er ansat under overenskomst og med en pletfri straffeattest?

HFS Group udfører hver dag mange forskellige typer rengøringsopgaver, her i blandt rengøring i private hjem.

Vi kan være behjælpelig både ved fast rengøring i aftalte interval, hovedrengøring i f.eks. køkken eller badeværelse, eller når du syntes at “nu trænger der”.

Aftøring af stikkontakter
Spray privat rengøring

– Miljøvenlig rengøring til en fair pris

Vi har selv alle de rengøringsartikler med som vi skal bruge, og som udgangspunkt er alle vores medtaget kemi Svane- eller ECOlabel mærket.

Der kan laves aftale med ugentlig, 14. dag eller hver 4. uge. Den private rengøring kan evt. suppleres med vinduespolering. 

Vores timepris (en time er 55 min.) er kr. 285 + moms svarende til kr. 356,25.

Vi opfordre dig til at benytte Servicefradraget, hvor din reelle timepris så vil være ca. kr. 263,00  

– Lidt om statens servicefradrag

Når du køber din rengøring og har fået din faktura med moms, kan du trække dine faktura fra på din årsopgørelse og få dele af det tilbage som fradrag.

Serviceydelser giver fradrag på op til 6.200 kr. pr. person i 2020.

  • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).
  • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).
  • Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.
  • Fradragets værdi er ca. 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.

Du kan læse mere på Skat.dk som også er der du skal indberette dine køb.

Ny status fra regeringen pr. 9/11 2020 omkring forhøjelse af fradraget på bl.a. privatrengøring og vinduespolering – kaldet Servicefradraget: 

BoligJobordningen giver efter gældende regler mulighed for i 2021 at fradrage op
til 6.400 kr. pr. person for serviceydelser og op til 12.800 kr. pr. person for håndværksydelser, dvs. i alt 19.200 kr. Den gennemsnitlige skatteværdi af fradraget udgør 25,6 pct. i 2021 inkl. kirkeskat.
Med henblik på at støtte serviceerhvervet pga. COVID-19 samt fremme private
grønne investeringer foreslår regeringen, at BoligJob-ordningen midlertidigt lempes i 2021.
Regeringen foreslår derfor, at
 Loftet for serviceydelser hæves til 25.000 kr., og skatteværdien af fradraget
øges til 35 pct. for serviceydelser