BETINGELSER & VILKÅR

Definitioner:
Aftalens parter
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til HHFgroup.dk/shop afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

HFS eller HFSgroup anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På HFSgroup.dk/shop oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til HFS Group via hfs@hfsgroup.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er opgivet esklusiv 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på HFSgroup.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra HFSgroup.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til HFSgroup.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og HFSgroup.dk er først indgået, når HFS Group ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
Du skal oprettes i vores system for at kunne købe varer via vores shop. Når du som virksomhed er blevet oprettet og godkendt fremsendes en faktura med en betaling på netto 8 dage Ønsker du som virksomhed at blive oprettet , skal I kontakte os på mail hfs@hfsgroup.dk.

Offentlige virksomheder med EAN nummer kan dog uden forudgående aftale betale via EAN faktura.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
HFS Group yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til HFS i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til HFS inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
HFS har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for HFS’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og HFS Group.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for HFS kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
HFS afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Da HFS Group, som udgangspunkt kun handler med kunder B2B er et køb fortaget når man har lagt en ordre. Har man købt en forkert størrelse eller typer, så bytter vi det naturligvis til den rigtige varer.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Nord – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Nord.
 

Forbehold for ændringer:
HFS Group forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 3- 10 dage.