Trappevask

Trappevask & Ejendomsservice

Trappevask er ikke bare trappevask og vi har set mange udgaver af en “færdigvasket” trappe igennem årene når vi er kommet ud til nye kunder.

Derfor er det meget vigtigt at få afstemt Jeres foventninger til hvad og ikke mindst hvor meget man kan nå på den korte tid, som nogle firmaer beregner i udførsel.

Det kan være fysisk hårdt for en medarbejder at skulle vaske både 5 og 20 opgange til bare 2. sals højde. Hvis de så samtidigt nærmest skal løbe, for at kunne nå det på den afsatte tid bliver det endnu være.

rengøring af toilet

Arbejdstakt 100 giver et bedre resultat.

Når vi beregner et tilbud går vi altid udfra princippet at vores medarbejdere skal arbejde i “Arbejdstakt 100”. Mange andre private rengøringsfirmaer arbejder med tal helt op til arbejdstakt 130 som som udregningsmodel. 

Det betyder formenligt, at vores løsning koster lidt mere end andre aktører på markedet. Men vi har i alle typer opgaver valgt at sætte vores personale i fokus. Dermed kan vi også leverer et bedre produkt med glade og tilfredse medarbejder som på baggrund af dette også har færre sygedage. Det betyder for kunden at der er mindre udskiftning af de personer de møder og at vi afleverer et resultat som aftalt. 

Ejendomsservice / vicevært

Trappevask er ikke bare trappevask og vi har set mange udgaver af en “færdigvasket” trappe igennem årene når vi er kommet ud til nye kunder.

Derfor er det meget vigtigt at få afstemt Jeres foventninger til hvad og ikke mindst hvor meget man kan nå på den korte tid, som nogle firmaer beregner i udførsel.

Det kan være fysisk hårdt for en medarbejder at skulle vaske både 5 og 20 opgange til bare 2. sals højde. Hvis de så samtidigt nærmest skal løbe, for at kunne nå det på den afsatte tid bliver det endnu være.